HRVATSKA POŠTA MOSTAR
Razina 0
080 088 088

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je jedna od tri javne poštanske administracije u Bosni i Hercegovini. S našom raširenom distributivnom mrežom širom zemlje, osnovne poslovne aktivnosti Hrvatske Pošte Mostar uključuju prijevoz i isporuku pisama, paketa, predmeta te usluge Brze pošte koja isporučuje pošiljke unutar 24 sata na području cijele BiH. Pored logistike za isporuku poštanskih pošiljaka, Hrvatska Pošta Mostar ulaže kontinuirane napore u pružanju velikog broja financijskih, maloprodajnih, marketinških, digitalnih i drugih usluga.